•  0850 255 5 505  
  •  info@bimepdanismanlik.com.tr


KKYDP 
14. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırım yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.


KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİN AMAÇLARI                                             
Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, Tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, Yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, Kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.
KKYDP - 14 Kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı 21.11.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Son Başvuru Tarihi  9 Nisan 2021  

DESTEKLENEN YATIRIMLAR

* Büyük Baş Hayvan Tesisleri 

* Küçük Baş Hayvan Tesisleri                     

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği        

Soğuk Hava Depoları - Çelik Silo                   

Bitkisel Ürün İşleme - Paketleme  

* Tarımsal Ürün İşleme - Paketleme   

Hayvansal Ürün İşleme - Paketleme        

Su Ürünleri Yetiştiriciliği                                                                                         


Program çerçevesinde 81 ilde uygulanacak Projeler için, Hibeye Esas Proje Toplam   Tutarları ve Destekleme Oranı ; Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, belirtilen yatırım konularında;


DESTEK ORANLARI

* Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda    3.000.000 Türk Lirası,
* Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası,
* Yatırım niteliği kapasite artırımıteknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.


*Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır, bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
 *Ekonomik yatırım konularında hibeye esas Proje tutarı KDV hariç % 50 desteklenir.         

*Hayvan alımları HİBE kapsamında değerlendirilmez.

ÇAĞRI DÖNEMİNDE İLAN EDİLECEK 15. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMDAN BİLGİ ve TEKLİF ALMAK İÇİN WEB SİTEMİZDEKİ TEKLİF AL FORMUNDAN TALEBİNİZİ İLETEBİLİRSİNİZ ÇAĞRI DÖNEMİNDE SİZE BİLGİ VERİLECEKTİR.

Detaylı Bilgi ve Online Danışmanlık

Uzmana Danışın

Randevu Al

Çağrı Merkezi
0850 255 5 505
Paylaş

wp
wp
wp