•  0850 255 5 505  
  •  info@bimepdanismanlik.com.tr

KOSGEB'DEN MİKRO ve  KÜÇÜK İŞLETMELERE 75.000 TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

 

Sektör kriteri:

Aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren MKİ’ler ilgili bileşene başvurabilecektir:   

* İmalat sektörü (NACE Rev 2 - Kısım C)

* Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü,(NACE Rev 2 - Bölüm 62)  Yenilikçi  Genç İşletmeler

* Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü,(NACE Rev 2 - Bölüm 72)    Yenilikçi  Genç İşletmeler

 

2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri:

Covid-19'dan önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.


2020 yılında 2019 yılına göre gelir kaybına uğramış olma kriteri:

2020'de 2019'a kıyasla en az %25 oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler pandemiden etkilenmiş olarak kabul edilecek ve başvuru yapabilecektir. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.

Not: 2020 yılı Ocak ayından Mayıs ayı sonuna, yani ilk normalleşme dönemine kadar geçen zamandaki toplam gelir, 2019’un aynı dönemindeki geliri ile mukayese edilerek her işletmenin gelir kaybı oranı hesaplanacaktır. Gelir kaybı oranının hesaplanmasında, işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığında kayıtlı 2020 ve 2019 yılları ilk 5 aylık KDV beyannameleri dikkate alınacaktır.

Not: Bu kriteri sağlamayan ancak Covid-19 salgını başlangıcından önceki yılda nakit akışı sorunu bulunan işletmelerden de başvuru alınacak ve bütçe artması durumunda bu işletmeler de destekten yararlandırılabilecektir. 2019 yılında bilanço usulü defter tutan işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığında kayıtlı bilanço bilgilerine göre nakit oranının 0,2’den küçük olması, 2019’da nakit akışı sorunu yaşadıklarının ve bundan dolayı 2020 yılında kanıtı sayılacaktır. 

 

Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır:

* Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ya da sosyal güvenlik borcu olanlar bu desteğe başvuramayacaktır.

* Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

*  Üç kamu bankasının Covid-19 pandemisi kapsamında ilan edilen “İşe Devam Kredisi”nden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

*  KOSGEB Girişimci Kredi Faiz Desteğinden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır. 

 

Destek türü ve Miktarı

“teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek” olacaktır.

Ödeme onayı, işletmenin 2020 Mart ayındaki SGK 4A’lı çalışan sayısını ödemeye esas ay (2021 Mart, Nisan, Mayıs) itibariyle muhafaza etmesi şartıyla verilecektir. Ölçeğe göre geri ödemeli destek üst limitleri:

* Mikro işletmeler: 10.000 X 3 ay =30. 000 TL

* Küçük işletmeler: 25.000 X 3 ay= 75.000 TL

* Bu tutarlar üst limitleri göstermektedir. Ödeme tutarı, işletmenin ödemeye esas aydaki SGK 4A’lı çalışan sayısına ve destek kapsamındaki uygun giderler bakımından harcama beyanına göre değişecektir.

Buna göre;

* Mikro işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 ve üzeri personeli olan işletmeye 10.000 TL aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek ödenecektir. - Küçük işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 veya 3 personeli olan işletmeye 10.000 TL, 4 ve üzeri personeli olan işletmeye 25.000 TL aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek ödenecektir.

* Bileşen 2 kapsamında yenilikçi genç MKİ’lere 2021 yılında gerçekleşen veya gerçekleşmesi öngörülen teknolojik faaliyetleri için 25.000 TL’ye kadar ilave destek verilecektir. 2017 ve sonrasında kurulmuş olup aşağıdaki şartları sağlayan

MKİ’ler “yenilikçi genç MKİ” sayılacaktır: 

TEKMER / teknopark işletmeleri 

Kamu kurumları tarafından desteklenen ArGe projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan işletmeler 

2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan işletmeler.

2017 ve sonrasında TÜR deneyim belgesi almış olan işletmeler.

 

Son Başvuru 21 Mayıs 2021


Detaylı Bilgi ve Online Danışmanlık

Uzmana Danışın

Randevu Al     

Çağrı Merkezi

0850 255 5 505 Paylaş

wp
wp
wp