•  0850 255 5 505  
  •  info@bimepdanismanlik.com.tr

           

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

BELGELERİMİZ


Kobi Danışmanı

Kobi'lerin Yönetim, Finans, Mali işler, İnsan Kaynakları, Satış ve Pazarlama, Üretim, İç kontrol, Hibe, Teşvik, Devlet destekleri gibi alanlarda işletmelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit ve analiz ederek, işletmeye özel çözüm önerileri geliştirmek ve bu sayede büyümelerine ve kurumsallaşmalarına katkıda bulunarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalarını sağlamayı hedefleyen bir danışmanlık hizmetidir.

Kobi Danışmanı Kobi’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri değişim ve iyileştirme alanları  için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten,yönlendirme ve tavsiyede bulunan,sunduğu hizmetin  sürdürülebilirliğini sağlayan,müşteri ilişkilerini yürüten,çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği,çevre koruma önlemleri  çerçevesinde sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.


Hizmet  Süreçlerimiz


*Kobi'ye verilecek hizmet ile ilgili mevcut durum analizi yapılarak teklif verilmesi,

*Danışmanlık hizmet sözleşmesinin imzalanması,

*Hizmet süreçlerinin ve yol haritasının belirlenmesi,

*Sözleşme kapsamındaki,Kobi'ye verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi ve sonuçlandırılması,

*Hizmet çıktılarının raporlanması,

 Kobi'ye verilecek hizmetin kapsamını ;

İşletme Yönetimi

Finans

İnsan Kaynakları

Üretim

Pazarlama

alanları başta olamak üzere 5 kategoriye  göre analiz edilir.

*Mevcut durum analizi,

*Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve strateji geliştirme,

*Sorun bulanan veya iyileştirilmesi gereken alanlara yönelik makul ve uygulanabilir çözüm önerileri ve  tavsiyeler verilmesi,

*Yapılacak çalışmaların proje kapsamına alınarak değerlendirilmesi

*Proje kapsamına göre sorunlu görünen veya iyileştirilmesi gereken alanlara yönelik  uzman görevlendirilmesi,

*Oluşabilecek risklere ve sorunlara karşı alternatifler  belirlenmesi,

*Proje için gerekli finansman kaynaklarının tespit edilmesi iç ve dış kaynakların değerlendirilmesi, dış kaynaklardan hibe & teşvik ve uygun kredi kullanımının sağlanması,

*Projenin kapsam ve ilkeleri belirleyerek ve Kobi onayının alınması,

*Uygulama  İzleme ve denetleme,

*Proje çıktılarının raporlanması danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


Detaylı Bilgi ve Online Danışmanlık

Uzmana Danışın

Randevu Al

Çağrı Merkezi
0850 255 5 505


 

wp
wp
wp