•  0850 255 5 505  
  •  info@bimepdanismanlik.com.tr

Yola birlikte çıkalım ..!   Kendi işinin patronu olabilirsin ..!


Bir işletme kurmadan önce;

İşletme adına uygun marka tescili ve web adresi (domain) alınabilir  olmasını tavsiye ederiz.

Başkasına ait tescilli bir markayı kullanmanız durumunda sizin için mali ve hukuki yaptırımları olabileceği gibi ilerleyen zamanda markanızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz , böyle bir durum işletmeniz açısından olumsuz algı yaratabilir ve tekrardan başa dönmek durumunda kalabilirsiniz.


Kurumsal kimliğe ve marka değerine önem veren, web sitesi veya e- ticaret sitesi olan, sürdürülebilir bir iş modelinizin olması  size her açıdan avantaj sağlayacaktır.


KOSGEB kurumsallaşmaya ve markalaşmaya  önem vermekte  bazı desteklerinden faydalanabilmek için  marka tescil belgesi istemektedir.

 

Ar-Ge ve İnavosyan kültürü olan, yurtdışı pazarlara açılmayı hedefleyen, iç ve dış etkenlerle ani değişimlere göre hızlı kararlar alabilen, stratejiler geliştirebilen, rekabet ederek gerektiğinde birlikte iş yapabilen işletme yapılanması size ve ülke ekonomisine önemli katkıları olacaktır.


Sizlere bu alanlarda danışmanlık ve mentörlük yapmak işletmenizi birlikte kurmak ve geleceğinizi birlikte planlamak için daima hazırız.


Bimep Danışmanlık 'dan ;

* İşletme kurma süreçleri,

* İş planı hazırlama ve süreçlerinin yürütülmesi, KOSGEB ödeme işlemleri,

* Finansman ve Girişimcilik kredileri ,

* KOSGEB Desteği ile mentörlük danışmanlık ve işletme koçluğu,

   (Orta - yüksek ve yüksek teknoloji düzeyleri desteklenir)

* Kurumsal Kimlik danışmanlığı, (Marka , Logo , Marka sloganı)

* Marka Tescil , 

* ISO TSE ve CE Belgelendirme, (gerekli olan girişimci kobiler için)

* E- ticaret sitesi  veya kurumsal web sitesi danışmanlığı, 

* KOBİ Danışmanlığı - KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı ve    diğer programlar.

 * Girişimci Destek Paketi 

Yukarıdaki  hizmetlerin birini yada birden fazlası talep edebilirsiniz, bu kapsamda fiyat teklifi verilerek danışmanlık hizmetleri yapılır.

* Girişimci Start-Up Paketi

Yukarıdaki  hizmetler toplu olarak verilmektedir, bu kapsamda fiyat teklifi verilerek danışmanlık hizmetleri yapılır.


Girişimcilere KOSGEB tarafından farklı alanlarda destekler verilmektedir ve Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

KOSGEB Girişimcilik desteği ile işletmenizi kurduktan sonra KOSGEB'in diğer  desteklerinden faydalanabilirsiniz.

''KOSGEB'le Daha Güçlü''

KOSGEB Girişimcilik desteklerinden faydalanabilmeniz için kuracağınız işletmenin Nace kodu KOSGEB destek kapsamında olmalıdır, işletmenizi kurmadan önce mutlaka girişimcilik belgenizi almış olmanız gerekir, 18 yaşını bitirmiş olmanız ve bu desteklerden faydalanabilmeniz için son 3 yıl içinde adınıza kurulmuş bir işletmenin olmaması yani adınıza açılmış vergi levhası bulunmaması gerekir, eğer sermaye şirketi statüsünde ortaklığınız olduysa ortaklık oranı  % 30 'dan fazla olmaması gerekir.

01.01.2021 tarihi itibari ile örgün eğitim ile alınan girişimcilik belgelerinin geçerliliği bitmiştir,

İşletmenizi kurmadan önce mutlaka KOSGEB sitesinden ücretsiz olarak online eğitimlere katılarak girişimcilik belgenizi almış olmanız gerekir.


Aşağıdaki linke tıklayarak Girişimcilik eğitimlerine katılabilir ve Girişimcilik belgenizi alabilirsiniz.

Kosgeb Girişimcilik Eğitimi

Eğitimler KOSGEB sitesinden online ve ücretsiz verilmektedir.

Online eğitim sonunda Geleneksel Girişimcilik belgesi alabilirsiniz, Üretim veya yazılım alanında bir işletme kuracaksanız İleri Girişimcilikten destek alabilirsiniz ve belgenizi alırken İleri Girişimcilik belgesini de almanız gerekir. Belgenizi aldığınız tarihten en az bir  gün sonra gerçek (şahıs) veya sermaye şirketi (tüzel),(limited veya anonim) olarak işletmenizi açabilirsiniz, vergi levhası ve ticaret sicil kayıt  işlemlerini yaptığınızda iş planınız KOSGEB tarafından kabul edilecektir. İşletme açılış tarihinden itibaren bir yıl içinde İş planınızı KOSGEB'e vermeniz gerekir, destek süresi boyunca işletmenizi münferiden temsil etmelisiniz ve başka bir işletmede Sgk'lı olarak çalışmamanız gerekir.


''KOSGEB'le Daha Güçlü''

KOSGEB girişimcilik destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik eko sisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

 

KOSGEB Girişimcileri farklı alanlarda desteklemektedir.

1.Girişimcilik Eğitimleri

2.Finansman Destekleri

3.Geleneksel Girişimcilik Destek Programı

4.İleri Girişimcilik Destek Programı

5.İş Planı Ödülü Destek Program

6. Ar-Ge ,Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı


KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMLARI

1.Girişimcilik Eğitimleri


Girişimcilere ve yeni iş kurmak isteyenlere Girişimcilik Eğitimleri  KOSGEB sitesinden online ve ücretsiz verilmektedir. Online eğitim sonunda Geleneksel Girişimcilik belgesi alabilirsiniz, Üretime dayalı bir işletme kuracaksanız İleri Girişimcilikten destek alabilirsiniz ve belgenizi alırken İleri Girişimcilik belgesini de almanız gerekir.

Aşağıdaki linke tıklayarak Girişimcilik eğitimi ve belgenizi alabilirsiniz.

Kosgeb Girişimcilik Eğitimi


2.Finansman Destekler


KOSGEB Girişimcilik desteği ile işini kuran girişimci işletmelere 70.000 TL'ye kadar bankalar tarafından verilecek finansman kredilerinin (kar payı) kredi faiz tutarına KOSGEB Finansman Desteği vermektedir.


Bankanızın krediye onay verdiğinde KOSGEB  tarafından ( kar payı ) kredi faizi desteklenmektedir ve ilk başvurular bankalara yapılmaktadır.


Ayrıca farklı bankalar tarafından özellikle girişimci kadınlara kredi imkanları verilmektedir.

3.Geleneksel Girişimcilik Destek Programı


Destek üst limiti 65.000 TL

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş ve ''Faaliyet Konuları Tablosunda'' yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.

Kuruluş Desteği     

Performans Desteği  

Sertifika Desteği

4.İleri Girişimcilik Destek Programı

 

Destek üst limiti 375.000 TL Üretim  (Ürün veya Yazılım )

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan İleri Girişimci Programı Kapsamındaki ''Faaliyet Konuları Tablosunda'' yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır. 


İleri Girişimcilik Kuruluş ve Performans Desteği
Destek üst limiti 75.000 TL
 

Kuruluş Desteği     

Performans Desteği 

Sertifika Desteği

Mentörlük, Danışmanlık, İşletme Koçluğu Desteği(Orta - Yüksek -Yüksek Teknoloji)

İleri Girişimcilik Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği 

Destek üst limiti 300.000 TL 

Düşük Orta - Düşük Teknoloji Düzeyi 100.000 TL

Orta - Yüksek Teknoloji Düzeyi  200.000 TL 

Yüksek Teknoloji Düzeyi  300.000 TL

Destek oranları % 75 ' dir,

(+%15 Yerli Malı Ürün veya Hizmet alımı Toplam % 90)

Örneğin;

100.000 TL Makina,Teçhizat veya Yazılım alımında:

75.000 TL Kosgeb Desteği

25.000 TL +18.000 TL(100.000 TL'nin KDV'si)= 43.000 TL Girişimci Payı

 

Yerli Malı Belgeli Ürün veya Hizmet alımı

100.000 TL Makina,Teçhizat veya Yazılım alımında:

   90.000 TL Kosgeb Desteği

 10.000 TL +18.000 TL(100.000 TL'nin KDV'si)= 28.000 TL Girişimci Payı

Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilerek % 90 desteklenir.


5.İş Planı Ödülü Destek Programı


Bu destek programının amacı girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.


* Yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmalar kapsamında belirlenen limitler dahlinde Girişimcileri İş planı ödülleri verilmektedir.


6. Ar-Ge ,Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı


Program, Ar-Ge ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerini veya iyileştirmelerini amaçlamaktadır. Ek olarak, Ür-Ge faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesini sağlanmayı hedeflemektedir.


Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon ile ürün geliştirme Projesi olan Girişimciler başvuru yaparak yararlanabilirler.


Türkiye'de Girişimciden başkası adına Patent yada Faydalı Model belgesi alınmış  veya başvuru yapılmış ürünler için programa başvuru kabul edilmez.


Geri Ödemesiz        300.000 TL

Geri Ödemeli           450.000 TL

Destek Üst Limiti    750.000 TL

Destek Oranı              % 75


Bu destek programına Girişimciler işletmesini açmadan başvuru yapabilirler, KOSGEB  birimi tarafından kabul edilen Projeler  için Girişimci 6 Ay içersin de işletmesini açması gerekir.


Detaylı Bilgi ve Online Danışmanlık

Uzmana Danışın

Randevu Al

Çağrı Merkezi
0850 255 5 505

wp
wp
wp