•  0850 255 5 505  
  •  info@bimepdanismanlik.com.tr

        


Yola birlikte çıkalalım...

Bir işletme kurmadan önce;

İşletme adına uygun marka tescili ve web adresi (domain) alınabilir  olmasını tavsiye ederiz.

Kurumsal kimliğe ve marka değerine önem veren,web sitesi veya e- ticaret sitesi olan, sürdürülebilir iş modeli ve rekabetçi bir işletme olmanız size  her açıdan avantaj sağlayacaktır.

Kosgeb kurumsallaşmaya ve markalaşmaya  önem vermekte  bazı desteklerinden faydalanabilmek için  marka tescil belgesi istemektedir.

Ar-Ge inavosyan kültürü olan,yurtdışı pazarlara açılmayı hedefleyen,kurumsal kimliğe ve markalaşmaya önem veren, iç ve dış etkenlerle ani değişimlere göre hızlı karar alabilen,stratejiler geliştirebilen,rekabet ederek birlikte iş yapabilme vizyonu olan işletme yapılanması size ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Sizlere bu alanlarda danışmanlık ve mentörlük yapmak işletmenizi birlikte kurmak ve geleceğinizi birlikte planlamak için daima hazırız.


Bimep Danışmanlık'dan;


* İş planı hazırlama  ve süreçlerinin takibi danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

* KOSGEB desteği ile mentörlük danışmanlık ve işletme koçluğu hizmeti alabilirsiniz. (Orta - yüksek ve Yüksek teknoloji düzeyleri desteklenir)

* Kurumsal kimlik danışmanlığı (Marka oluşturma - Logo - Marka sloganı) Marka Tescil, E- ticaret sitesi veya kurumsal web site danışmanlığı alabilirsiniz.

* Girişimci StarUp Paketi ; 

İş Planı + Kurumsal kimlik + Marka Tescil + Kurumsal Web site veya E- ticaret sitesi  danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz.


Girişimcilere KOSGEB tarafından farklı alanlarda destekler verilmektedir.

KOSGEB Girişimcilik desteği ile işletmenizi kurduktan sonra Kosgeb'in diğer  desteklerinden faydalanabilirsiniz.

''KOSGEB'le Daha Güçlü''

Kosgeb Girişimcilik desteklerinden faydalanabilmeniz için kuracağınız işletmenin nace kodunun Kosgeb destek kapsamında desteklendiğini kontrol etmelisiniz ve işletmenizi kurmadan önce mutlaka girişimcilik belgenizi almış olmanız gerekir,ayrıca bu desteklerden faydalanabilmeniz için son 3 yıl içinde adınıza kurulmuş bir işletmenin olmaması, yani adınıza açılmış vergi levhası bulunmaması gerekir,eğer sermaye şirketi statüsünde ortaklığınız olduysa ortaklık oranı  % 30 'dan fazla olmaması gerekir.

Aşağıdaki linke tıklayarak Girişimcilik belgenizi alabilirsiniz.

Kosgeb Girişimcilik Eğitimi  

(Eğitimler Kosgeb sitesinden online ve ücretsiz verilmektedir.)

Online eğitim sonunda Geleneksel Girişimcilik belgesi alabilirsiniz,Üretime dayalı bir işletme kuracaksanız İleri Girişimcilikten destek alabilirsiniz ve belgenizi alırken İleri Girişimcilik belgesini de almanız gerekir. 

Belgenizi aldığınız tarihten en az bir  gün sonra işletmenizi açabilirsiniz,vergi levhası ve oda kayıt  işlemlerini yaptığınızda iş planınız Kosgeb tarafından kabul edilecektir. 

Kosgeb girişimcilik destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik eko sisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.


Kosgeb Girişimcileri farklı alanlarda desteklemektedir.

1.Girişimcilik Eğitimleri

2.Finansman Destekleri

3.Geleneksel Girişimcilik Destek Programı

4.İleri Girişimcilik Destek Programı

5.Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

6.İş Planı Ödülü Destek Programı



1.Girişimcilik Eğitimler

Girişimcilere ve yeni iş kurmak isteyenlere Girişimcilik Eğitimleri  Kosgeb sitesinden online ve ücretsiz verilmektedir. Online eğitim sonunda Geleneksel Girişimcilik belgesi alabilirsiniz,Üretime dayalı bir işletme kuracaksanız İleri Girişimcilikten destek alabilirsiniz ve belgenizi alırken İleri Girişimcilik belgesini de almanız gerekir.

Aşağıdaki linke tıklayarak Girişimcilik belgenizi alabilirsiniz.

Kosgeb Girişimcilik Eğitimi  


2.Finansman Destekleri 

Kosgeb Girişimcilik desteği ile işini kuran girişimci işletmelere 70.000 TL'ye kadar bankalar tarafından verilecek finansman kredilerinin  kredi faiz tutarı için Kosgeb finansman desteği vermektedir.

Kosgeb kredi finansman desteği için bankanızın işletmenize kredi verilmesine uygun görüldüğünde Kosgeb tarafından kredi faizi desteklenmektedir ve ilk başvurular bankalara yapılmaktadır.


TANITIM VİDEOSU


3.Geleneksel Girişimcilik Destek Programı

Destek üst limiti 60.000 TL

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş ve ''Faaliyet Konuları Tablosunda'' yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.

Kuruluş Desteği     

Performans Desteği  

Sertifika Desteği

4.İleri Girişimcilik Destek Programı 

Destek üst limiti 370.000 TL 

Üretim (Ürün veya Yazılım )

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan İleri Girişimci Programı Kapsamındaki ''Faaliyet Konuları Tablosunda'' yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır. 

İleri Girişimcilik Kuruluş ve Performans Desteği
Destek üst limiti 70.000 TL 

Kuruluş Desteği     

Performans Desteği 

Sertifika Desteği

Mentörlük,Danışmanlık,İşletme Koçluğu Desteği

İleri Girişimcilik Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği 

Destek üst limiti 300.000 TL 

Düşük Orta - Düşük Teknoloji Düzeyi   100.000 TL

Orta - Yüksek Teknoloji Düzeyi             200.000 TL 

Yüksek Teknoloji Düzeyi                       300.000 TL


Destek oranları % 75 ' dir,(+%15 Yerli Ürün veya Hizmet alımı Toplam % 90)


Örneğin;

100.000 TL Makina,Teçhizat veya Yazılım alımında:

  75.000 TL Kosgeb Desteği

  25.000 TL +18.000 TL(100.000 TL'nin KDV'si)= 43.000 TL Girişimci Payı

 

Yerli Malı Belgeli Ürün veya hizmet alımı

100.000 TL Makina,Teçhizat veya Yazılım alımında:

  90.000 TL Kosgeb Desteği

  10.000 TL +18.000 TL(100.000 TL'nin KDV'si)= 28.000 TL Girişimci Payı


Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilerek % 90 desteklenir.


5.Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı


Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programının amacı; desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla  bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet  üretilmelerini sağlamaktır.


Bu destek programına girişimciler işletmesini kurmadan başvuru yapabilir.

Destek Programı Kosgeb tarafından onaylandığında 6 ay içinde işletmeyi kurmanız gerekir.

Destek üst limiti  750.000 TL

Geri Ödemesiz    450.000 TL

Geri Ödemeli       300.000 TL

Destek Oranı            % 75

Kuruluş ve Personel Giderleri

        % 100 Desteklenir

Başvuru Dönemi: Sürekli açık

Program (Proje) Süresi

En az 8 Ay

En fazla 24 Ay


KOBİ Danışmanın'dan alınacak Proje danışmanlık hizmetleri belirlenen oranlarla Kosgeb tarafından desteklenir.



6.İş Planı Ödülü Destek Programı


Bu destek programının amacı girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

*Yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilen

1. 25.000TL

2. 20.000TL

3. 15.000TL


*Yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmalar kapsamında gerçekleştirilen

İlk 3 için toplamda 100.000TL’ye kadar

* Yurtdışı orijinli girişimlerin iş fikirlerine yönelik ödüllü/ödülsüz ulusal/uluslararası yarışmalar kapsamında gerçekleştirilen

100.000TL’ye kadar

*KOSGEB tarafından düzenlenen iş planı ödülü

İlk 3 için toplamda 100.000TL’ye kadar.

Girişimcilere İş planı ödülleri verilmektedir.



Bilgi almak ve hızlı iletişime geçmek için Whatsapp'dan yazabilir veya Destek numaramızdan arayabilir,Sitemizdeki Teklil Al formundan teklif isteyebilirsiniz.


wp
wp
wp