•  0850 255 5 505  
  •  info@bimepdanismanlik.com.tr

Kobilerin  % 75 KOSGEB Desteklerinden habersiz !

İşletmenizin  Akredite KOBİ Danışmanı olsun. KOSGEB ve diğer devlet desteklerini kaçırmayın.


İhtiyacınız olan devlet destekleriyle İşletmeniz için en uygun ve doğru proje ile daha fazla güçlenin.

''KOSGEB'le Daha Güçlü''

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI


KOBİ Finansman Destek Programı

Kosgeb'den 

Girişimcilere 70.000 TL' kadar

Kobilere      500.000 TL 'kadar

Finansman  Kredi Faiz Desteği


TANITIM VİDEOSU


İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma, markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Bu destek kapsamında aşağıdaki konu başlıkları belirtilen oranlarla desteklenir:

50.000 TL  Yurt İçi Fuar Desteği

30.000 TL  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

50.000 TL  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000 TL  Tasarım Desteği

30.000 TL  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

50.000 TL  Belgelendirme Desteği

50.000 TL  Test ve Analiz Desteği

80.000 TL  Enerji Verimli Elektronik Motorların Değişimi Desteği

20.000 TL  Bağımsız Değerlendirme Desteği

70.000 TL  Model Fabrika Desteği

Destek üst limiti 480.000 TL

Destek oranı % 60

Başvuru Dönemi:Sürekli açık


KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Proje teklif çağrısı açıklandı

‘’İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME’’ PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için ; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir.

Akıllı dijital teknolojileri kullanarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik arttırabilmekte , birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmek ve hata bakım stok masrafları azaltılabilmektedir.

 KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan ‘’

İMALAT SANAYİNDE  DİJİTALLEŞME ‘’ temalı 2021-01 ve 2021-02

Proje Teklif Çağrılarının genel amacı ;

İmalat sanayinde yerli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşmesi için ;

*Yerli ve yektin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek;

*İmalat sanayi KOBİ’lerinin yerli teknoloji genişleticilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleşmiş iş süresi sayısını arttırmak.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 


Destek Üst limiti  1.000.000 TL 

Geri Ödemesiz        300.000 TL 

Geri Ödemeli           700.000 TL 


Destek Oranı % 60 

Geri Ödemesiz   % 30 Hibe 

Geri Ödemeli      % 70 Faizsiz Kredi Desteği

Başvuru Dönemi : Çağrı Dönemli

Proje Süresi : 8 -16 Ay

Başvuru Tarihleri : 07.04.2021 - 17.05.2021 tarihinde çağrı kapanmıştır

Myk Belgeli(Seviye-06) Kobi Danışmanın 'dan alına Proje Danışmalığı;


KOBİGEL Proje bütçesi dahilinde 5.000 TL'ye kadar Danışmanlık Desteği verilebilecektir.


Myk Belgeli Akredite KOBİ Danışmanlık Firmasıyız.


Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Kobi'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,

     Kobi'lerin yurt dışı pazar payını arttırmak,

     İhracata başlayan Kobi sayısını arttırmak,   

     E- ticarete başlayan kobi sayısını arttırmak,

     

     Destek üst limiti   300.000 TL

Geri Ödemesiz        % 70

Geri Ödemeli           % 30

Proje Süresi       En az 8 Ay En fazla 24 Ay

Başvuru Dönemi: Sürekli açık


Ar-Ge ,Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Program, Ar-Ge ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerini veya iyileştirmelerini amaçlamaktadır. Ek olarak, Ür-Ge faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesini sağlanmayı hedeflemektedir.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.


* Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

* Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

Program kapsamındaki destekler

*Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği: Yararlanıcıya ar-ge ve inovasyon projesi kapsamında deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye, ür-ge projesi kapsamında ise ürün geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır. Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 300.000 TL olmak üzere toplam 450.000 TL’dir.

*Nitelikli personel giderleri desteği: Nitelikli Personel Giderleri Desteği, projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Bu desteğin üst limiti, geri ödemesiz olarak 200.000 TL’dir.

*Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği: Yararlanıcının; Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar. Bu desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.

*Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği: Yararlanıcının, proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları ile üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini kapsar. Bu desteğin üst limiti 100.000 TL’dir,

*Akademik danışmanlık desteği: Yararlanıcının; projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden, Teknoloji Transfer Ofislerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde/Teknoloji Transfer Ofislerinde görevlendirilmiş öğretim elemanlarından, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde firması bulunan öğretim elemanlarından veya kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerinden; teknik, tasarım, finans, proje yönetimi vb. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar. Bu desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

*Eğitim desteği: Yararlanıcının; projesini geliştirmesine yönelik olarak, projede görev alanların yurt içi/yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar. Bu desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

* Proje tanıtım desteği: Projenin tanıtımı için yaptırılan; broşür, katalog, sosyal medya reklamı, web sayfası, web/mobil tabanlı tanıtım giderlerini kapsar. Bu desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.

*Yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti desteği: Proje konusuyla ilgili yurtiçi ve yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımı ve fuar/teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım (bulunulan yerden yurtiçi ve yurt dışı etkinliğin düzenlendiği şehre/ülkeye veya birden fazla şehre/ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye/ şehirden şehre yapılan havayolu/ karayolu/ demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri), konaklama ve katılım/giriş giderlerini kapsar. Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 5.000 TL ve her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 10.000 TL olmak üzere bu desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

Geri Ödemesiz      300.000 TL

Geri Ödemeli         450.000 TL

Destek üst limiti: 750.000 TL

Başvuru Dönemi: Sürekli açık / Destek oranı % 75


KOBİ Teknolojik Yatırım Destek Programı                                               

(a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini                                      

(b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Ar-Ge yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılacak başvurularda desek oranları

Düşük ve orta düşük teknoloji

Geri Ödemesiz      300.000 TL

Geri Ödemeli         700.000 TL

Destek üst limiti  1.000.000 TL

Başvuru Dönemi: Sürekli açık / Destek oranı % 60


Orta yüksek ve yüksek teknoloji

Geri Ödemesiz     1.500.000 TL

Geri Ödemeli        3.500.000 TL

Destek üst limiti  5.000.000 TL

Başvuru Dönemi: Sürekli açık / Destek oranı % 60                                   


Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda ;

Geri Ödemesiz      1.800.000 TL

Geri Ödemeli         4.200.000 TL

Destek üst limiti: 6.000.000 TL

Başvuru Dönemi: Sürekli açık / Destek oranı % 60                                                                         

Başvuru Şartları:

1.    bu kapsamında yapılan başvurular için;

En fazla 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan,

·         KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

·         Patent belgesi ile koruma altına alınan,

·         Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

·         Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

 bu kapsamında yapılan başvurular için;

 a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,

 b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,

 c) Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,

 d) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması esastır.

Stratejik Ürün Destek Programı

Stratejik ürün yatırımlarının desteklenmesi suretiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağlamak, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla yapacakları orta -yüksek ve yüksek teknoloji ürünler listesinde yer alan yatırımların desteklenmesidir.

ilk başvurular hamle.gov.tr ye yapılır ve stratejik ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimi desteklenir çağrı dönemlerinde ürün listeleri güncellenmektedir.


Geri Ödemesiz     1.800.000 TL

Geri Ödemeli        4.200.000 TL

Destek üst limiti  6.000.000 TL

Destek oranı             % 60


Detaylı Bilgi ve Online Danışmanlık

Uzmana Danışın

Randevu Al

Çağrı Merkezi
0850 255 5 505

wp
wp
wp