•  0850 255 5 505  
  •  info@bimepdanismanlik.com.tr

Kobilerin  % 75 KOSGEB Desteklerinden habersiz !


İşletmenizin  Akredite KOBİ Danışmanı olsun. KOSGEB ve diğer devlet desteklerini kaçırmayın.


İhtiyacınız olan devlet destekleriyle İşletmeniz için en uygun ve doğru proje ile daha fazla güçlenin.


''KOSGEB'le Daha Güçlü''


KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI


KOBİ Finansman Destek Programı

Kosgeb'den 

Girişimcilere 70.000 TL' kadar

Kobilere      500.000 TL 'kadar

Finansman  Kredi Faiz Desteği


TANITIM VİDEOSU


İşletme Geliştirme Destek Programı


Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma, markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Bu destek kapsamında aşağıdaki konu başlıkları belirtilen oranlarla desteklenir:

50.000 TL  Yurt İçi Fuar Desteği

30.000 TL  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

50.000 TL  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000 TL  Tasarım Desteği

30.000 TL  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

50.000 TL  Belgelendirme Desteği

50.000 TL  Test ve Analiz Desteği

80.000 TL  Enerji Verimli Elektronik Motorların Değişimi Desteği

20.000 TL  Bağımsız Değerlendirme Desteği

70.000 TL  Model Fabrika Desteği


Destek üst limiti 480.000 TL

Destek oranı % 60

Başvuru Dönemi:Sürekli açık


KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı


KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Proje teklif çağrısı açıklandı

‘’İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME’’ PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI


Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için ; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir.

Akıllı dijital teknolojileri kullanarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik arttırabilmekte , birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmek ve hata bakım stok masrafları azaltılabilmektedir.

 

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan ‘’

 

İMALAT SANAYİNDE  DİJİTALLEŞME ‘’ temalı 2020 -01 ve 2020 – 02

Proje Teklif Çağrılarının genel amacı ;

İmalat sanayinde yerli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşmesi için ;

*Yerli ve yektin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek;

*İmalat sanayi KOBİ’lerinin yerli teknoloji genişleticilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleşmiş iş süresi sayısını arttırmak.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 


Destek Üst limiti  1.000.000 TL 

Geri Ödemesiz        300.000 TL 

Geri Ödemeli           700.000 TL 


Destek Oranı % 60 

Geri Ödemesiz   % 30 Hibe 

Geri Ödemeli      % 70 Faizsiz Kredi Desteği


Başvuru Tarihleri :22.07.2020 - 17.09.2020


Myk Belgeli(Seviye-06) Kobi Danışmanın 'dan alına Proje Danışmalığı;


KOBİGEL Proje bütçesi dahilinde 4.000 TL'ye kadar Danışmanlık Desteği verilebilecektir.


Başvurular 17 Eylül 2020 'de 23.59'da sonlandırılacaktır.


Myk Belgeli Akredite KOBİ Danışmanlık Firmasıyız.


Proje teklif çağrısı 17 Eylül 2020 tarihinde kapatılmıştır.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Kobi'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,

     Kobi'lerin yurt dışı pazar payını arttırmak,

     İhracata başlayan Kobi sayısını arttırmak,   

     E- ticarete başlayan kobi sayısını arttırmak,

     

     Destek üst limiti   300.000 TL

Geri Ödemesiz        % 70

Geri Ödemeli           % 30

Proje Süresi       En az 8 Ay En fazla 24 Ay

Başvuru Dönemi:Sürekli açık


Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı


Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programının amacı; desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla  bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet  üretilmelerini sağlamaktır.


Destek üst limiti    750.000 TL

Geri Ödemesiz      450.000 TL

Geri Ödemeli         300.000 TL

Destek Oranı              % 75

Kuruluş ve Personel Giderleri

        % 100 Desteklenir

Başvuru Dönemi: Sürekli açık

Proje Süresi

En az 8 Ay

En fazla 24 Ay


KOBİ Danışmanın'dan alınacak Proje danışmanlık hizmetleri belirlenen oranlarla Kosgeb tarafından desteklenir.


KOBİ Teknolojik Yatırım Destek Programı

(a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

(b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

(a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda ;

Düşük ve orta düşük teknoloji

Geri Ödemesiz      300.000 TL

Geri Ödemeli         700.000 TL

Destek üst limiti  1.000.000 TL

Başvuru Dönemi:Sürekli açık

Destek oranı % 60

Orta yüksek ve yüksek teknoloji

Geri Ödemesiz     1.500.000 TL

Geri Ödemeli        3.500.000 TL

Destek üst limiti  5.000.000 TL

Başvuru Dönemi:Sürekli açık

Destek oranı % 60

(b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda ;

Geri Ödemesiz      1.800.000 TL

Geri Ödemeli         4.200.000 TL

Destek üst limiti: 6.000.000 TL

Başvuru Dönemi:Sürekli açık

Destek oranı % 60

Başvuru Şartları:

1.   (a) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan,

·         KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

·         Patent belgesi ile koruma altına alınan,

·         Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

·         Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

      2. (b) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

           a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,

           b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,

           c) Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,

           d) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması esastır.


Stratejik Ürün Destek Programı

Stratejik ürün yatırımlarının desteklenmesi suretiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağlamak,üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla yapacakları orta -yüksek ve yüksek teknoloji ürünler listesinde yer alan yatırımların desteklenmesidir.


ilk başvurular hamle.gov.tr ye yapılır ve stratejik ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimi desteklenir çağrı dönemlerinde ürün listeleri güncellenmektedir.

Destek üst limiti  6.000.000 TL

Geri Ödemesiz     1.800.000 TL

Geri Ödemeli        4.200.000 TL

Destek oranı          % 60

Başvuru Dönemi:Çağrı Dönemli


Çağrı esaslı olan bu destek programından sitemizde Teklif Al formunda Kosgeb Kobi Destekleri-Proje bölümününde  talebinizi bize ilettiğinizde çağrı döneminde sizi bilgilendirerek,gerekli değerlendirme ve analizleri yapılacak, en uygun ve uygulanabilir proje hazırlama ve yürütme hizmeti verilecektir.


İş birliği Destek Programı


Tek başına büyümekte zorlanan ve iş birliğine ihtiyaç duyan Kobiler ;

 KOSGEB yanınızda sizleri destekliyor.


Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbiriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve karşılık fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlamaktır.


İşletici Kuruluş Modeli    5.000.000    TL'ye kadar Destek


Proje Ortaklığı  Modeli  10.000.000    TL'ye kadar Destek

Destek Oranı  % 60

Başvuru Dönemi: Sürekli açık


KOBİ Danışmanın'dan alınacak Proje danışmanlık hizmetleri belirlenen oranlarla Kosgeb tarafından desteklenir.


Bilgi almak ve hızlı iletişime geçmek için Whatsapp'dan yazabilir veya Destek numaramızdan arayabilir,Sitemizdeki Teklil Al formundan teklif isteyebilirsiniz.wp
wp
wp