•  0850 255 5 505  
  •  info@bimepdanismanlik.com.tr

Kalkınma Ajansları Girişimcileri,Kobi'leri ,Kamuyu ve Sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için kurulmuştur.

Programın Amacı

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların, yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmaktır. Ayrıca bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. 
 

Uygun Başvuru Sahipleri

Her program için kimlerin başvuru yapabileceği ajans tarafından belirlenmekle birlikte genel olarak aşağıdaki kurumlar/kişiler başvuru yapabilir.

Gerçek kişiler,

Kobi tanımına uyan gerçek kişiler,

Kooperatifler ve birlikler, 

Ajansın hizmet sunduğu illerdeki kamu kuruluşları ve yerel yönetimler,

Üniversiteler ve teknoparklar, OSB’ler,  

Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.),

 

Uygun Proje Konuları


Hibe çağrısına çıkılan programın amaç ve önceliklerine göre değişkenlik göstermekle birlikte

  • Girişimcilerin veya KOBİ’lerin ürün/üretim/ hizmet kapasitelerini artıracak, bölgesel kalkınma ve ulusal politikalara hizmet edecek projeler, 
  • Bölge planı ve programlarının uygulanmasını destekleyici kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,
  • Bölgedeki kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine, hizmet sunumunda niteliklerinin artırılmasına, insan kaynakları ve kurumsal altyapılarının geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.


Çağrı dönemlerinde bilgilendirilmek  için  Teklif Al formundan talebinizi iletebilirsiniz.

Kalkınma Ajanslarının Hibe Desteklerinden Yararlanacak Projelerin Geliştirilmesi ve Başvuru Formlarının Hazırlanması ;


Türkiye genelinde kurulmuş olan 26 Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve yürütülecek olan Mali Destek Programları kanalıyla hibe yoluyla desteklenecek projelerinizin hazırlanmasında, mali destek sağlanması amacıyla başvuru yapılmasında, başvuru sonuçlarının takip edilmesinde, projenin yürütülmesi aşamasında ihale dosyalarının oluşturulması, ara ve nihai dönem raporlarının hazırlanması süreçlerinde, kısacası projenizin her aşamasında sizlere en kaliteli hizmeti sunmak için sizlerle birlikte çalışmaya daima hazırız ,bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Detaylı Bilgi ve Online Danışmanlık

Uzmana Danışın

Randevu Al

Çağrı Merkezi
0850 255 5 505

wp
wp
wp