•  0850 255 5 505  
  •  info@bimepdanismanlik.com.tr

Yatırıma başlamadan önce firmamızın  uzman danışmanlarından  bilgi ve danışmalık alabilirsiniz.

 

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar'ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.


Teşvik uygulamaları kapsamında yatırımcılara ;


KDV İstisnası, 

KDV İadesi,

Gümrük Vergisi Muafiyeti,

Vergi İndirimi,

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,

Sigorta Prim İşçi Hissesi Desteği,

Gelir Vergisi Stopajı Desteği, 

Faiz Desteği,

Yatırım Yeri Tahsisi destekleri sağlanmaktadır.


Söz konusu desteklerden yararlanma imkanı ve yapılacak yatırımın süresi, Yatırımın: Büyüklüğüne, Bölgesine ve Konusuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamaları ve Kapsamı

Yatırım Teşvik Belgesi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

Genel Teşvik Uygulamaları


 1 ve 2 bölgelerde 1 Milyon TL

 3, 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları


Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.


Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki


Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den   başlamak  üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.


Stratejik Yatırımların Teşviki


Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek ileri teknoloji ürünleri ile yapılan yatırımlarla bölgeler arası gelişmişliği sağlamak , istihdam yaratmak için belirlenen miktarların devlet tarafından karşılanmasıdır.

Belgenin süresi 3 yıldır. Yatırımın büyüklüğüne ve gerçekleşme süresine göre bu süre daha fazla verilebilir. Yatırım Teşvik Belgesi almaktan çekinmeyiniz.


Teşvik Belgesi almak ve yatırım harcaması yapmakla devlet yatırımcıya borçlanıyor.

Yatırımın tamamlanması, kapatma işleminin kurum tarafından onaylanması halinde, önceden yararlandıklarınızla, yararlanmaya devam edeceklerinizi hak etmiş oluyorsunuz.


Yatırım Teşvik Belgesi almak ve devlet yardımlarından yararlanmak her yatırımcının en tabii hakkıdır.

 

Turizm Yatırım Belgesi ve Turizm İşletme Belgesi


Yatırım Teşvik Belgesi ile Otel Yatırımları için Turizm Yatırım Belgesi alımı ;

Yatırım Teşvik Belgesi alınmasında Turizm tesisleri için istenen Turizm Yatırım Belgesi alınması zorunlu belgedir.

 

Yatırım Belgesi alan şirketin Yatırımını tamamladığında belgesini kapatabilmesi için Turizm İşletme Belgesi alması yasal zorunluluktur.

Ayrıca yatırım türüne , yıldız sayısına göre Turizm İşletme Belgesi alabilmesini sağlayan şartların karşılanabilmesi tesissin bir an önce faaliyetine başlayabilmesi için gereklidir.

Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, Değerlendirme kurulunun kararına bağlıdır.

Yatırım süresi sonunda Yatırın Teşvik Belgesi tesis tamamlandığında ,Turizm İşletme Belgesi için başvurulması gerekir.  Başvuruda bulunulmaması halinde yatırım yerinde denetim yapılır ve gereken yasal işlem uygulanır.

Turizm Desteklerinden yararlanmak için Turizm Yatırım İzin Belgesi ve Turizm yatırım Teşvik Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

 

Turizm Yatırım Teşvik Belgesinin Kapatılması ;


Turizm konulu Yatırım Teşvik Belgesinin kapatılabilmesi için  Turizm  İşletme Belgesi alınmış olmalıdır.

Aksi halde Yatırım Teşvik Belgesi kapatılamaz.


Detaylı bilgi ve danışmalık hizmeti almak için iletişim kanallarımızdan biri ile (Müşteri hizmetleri numaramız , Whatsapp , Teklif Al Formu , E-posta) bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Online Danışmanlık

Randevu Al

Uzmanımıza Danışın
wp
wp
wp