•  0850 255 5 505  
  •  info@bimepdanismanlik.com.tr


TKDK (IPARD) & KKYDP 

Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe Projeleri


Kırsal Kalkınma Projeleri İle Amaçlanan;

*Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,

*Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,

*Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,

*Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,

*Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması,

*Kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.


Ekonomik Yatırımlar Destekleme Programı Kapsamında Belirlenen Yatırım Konuları; 


*Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesis yapımı,

*Mevcut faaliyet sürdüren veya faal olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,

*Yapımına başlanılmış ancak tamamlanamamış, (kısmen yapılmış) yatırımların tamamlanması,

*Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni sera yapımı,

*Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak amacıyla, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı,

*Yaş çay üretimi için yapılacak tesisler,

*Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri (ahır/ağıl gb.) dir.Desteklenen Proje Konuları;

*Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

*Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

*Soğuk hava deposu,Çelik silo,Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

*Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

*Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar; ahır, ağıl gibi,

*Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından;

*Kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,


Ekonomik Yatırımlar İçin Başvuru Sahipleri Kriterleri;


*Gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir.

*Başvuru sahibi, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

*Başvuru sahiplerinin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

*Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; Kolektif, limited, ve anonim şirketleri ve ortaklıkları, Tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

*Tüzel kişiliği olan kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

*Tüzel kişiliği olan kuruluşların, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

 

Proje Hibe Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı;

*Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında proje bütçesi, proje konularına göre değişmekletedir.

*Projenin hibe oranı % 50 - 70 olabilmektedir.

*Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.


Hibe Desteği Kapsamındaki Proje Giderleri;

Yatırım uygulamalarına ait ;

* İnşaat işleri giderleri,

* Hizmet alımı giderleri

* Görünürlük giderleri,

* Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.


Çağrı esaslı olan bu Hibe Destekleri TKDK - IPARD Projeleri 42 ilde KKYDP Projeleri 81 ilde kırsal alan olarak belirlenen bölgelerde yapılacak yatırımlar için kabul edilmektedir.

Belirlenen tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde, kendi kaynaklarını kullanmak suretiyle belirli süreler verilerek uzatılabilmektedir.


ÇAĞRI DÖNEMİNDE İLAN EDİLECEK  TKDK ve KKYDP DESTEK PROGRAMLARINDAN BİLGİ ve TEKLİF ALMAK İÇİN WEB SİTEMİZDEKİ TEKLİF AL FORMUNDAN TALEBİNİZİ İLETEBİLİRSİNİZ ÇAĞRI DÖNEMİNDE SİZE BİLGİ VERİLECEKTİR.Detaylı Bilgi ve Online Danışmanlık

Uzmana Danışın

Randevu Al

Çağrı Merkezi
0850 255 5 505


wp
wp
wp